مدیر پروژه‌های ملی:

 1. مدیر پروژه ملی تعیین رنگ البسه کارکنان راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران (سال 85)
 2. مدیر پروژه ملی طراحی و پیاده‌سازی بانک اطلاعاتی و سایت اینترنتی زنان فرهنگی فرهیخته و نخبه‌ی وزارت آموزش و پرورش (سال 86)
 3. مدیر پروژه ایمن‌سازی شهرک رفاهی تفریحی خزرآباد راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در مقابل نشت گازهای خطرناک (سال 88)
 4. مدیر پروژه ایمن‌سازی مجتمع شهید بهشتی اصفهان، وزارت آموزش و پرورش در مقابل نشت گازهای خطرناک (سال 88)
 5. مدیر پروژه ایمن‌سازی مجتمع تربیت مدرس سنندج در مقابل نشت گازهای خطرناک (سال 88)
 6. پروژه ایمن‌سازی خوابگاه برادران دانشگاه علوم پزشکی تهران در مقابل نشت گازهای خطرناک (سال 88)

مدیر پروژه‌های شرکتی:

 1. مدیر پروژه هوشمندسازی پارکینگ فروشگاه زنجیره‌ای اتکا شهید فکوری (خیابان پیروزی) (سال 92)
 2. مدیر پروژه هوشمندسازی پارکینگ بیمارستان شهید چمران (سال 93)
 3. مدیر پروژه مطالعات استراتژیک استخراج معادن و جذب سرمایه‌گذار خارجی در هلدینگ شاهین (سال 94)
 4. مدیر پروژه طراحی سایت دستاوردهای دولت یازدهم (ریاست جمهوری)(سال 95)
 5. مدیر پروژه طراحی سایت حزب اعتدال و توسعه (سال 95)
 6. مدیر پروژه هوشمندسازی پارکینگ مجتمع اداری، تجاری تفریحی اکومال مشکین دشت کرج (سال 96)