1. اختراع رادياتور بدون رسوب وصرفه جويي کننده در مصرف سوخت (80) 
 2. اختراع کمربند ايمني هوشمند (83) 
 3. اختراع تشک خوشخواب هوشمند و محافظ در برابر بيماري‌هاي پوستي (84) 
 4. اختراع  سامانه ایمنی و ابزار دقیق اندازه¬گیری میزان گازهای خطرناک (88)
 5. اختراع سامانه ایمنی و ابزار دقیق اندازه‌گیری میزان غلظت گازهای CNG وLPG  در داخل خودروهای دوگانه‌سوز(88)
 6. اختراع سامانه اصلاح کننده و فیلتر کننده جریان و رِاَکتیو برق در مدارهای کوچک و نیمه صنعتی (89)
 7. نگارش چندین مقاله علمی دانشجویی
 8. دارنده‌ي مدال برنز مسابقات بين‌المللي اختراعات و ابتکارات کشور سوئيس (2006) 
 9. دارنده‌ي ديپلم افتخار مسابقات بين‌المللي اختراعات و ابتکارات کشور سوئيس (2006) 
 10. دارنده‌ی دیپلم افتخار جامعه‌ی مخترعین و مبتکرین ایران (1388)
 11. برگزیده 2 دوره جشنواره جوان خوارزمی (سال‌های 1380 و 1381)
 12. پژوهشگر برتر استان تهران انتخابي از طرف سازمان مدارس آزاد اسلامي (سما) در سال 81
 13. يکي از پژوهشگران‌برتر منطقه پنج دانشگاه ‌آزاد اسلامي (82) 
 14. پژوهشگر برتر کل منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامي (شامل کل استان تهران و حومه)(84) 
 15. دانشجوي نمونه کل منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامي (شامل کل استان تهران و حومه)(84)
 16. دارنده‌ي ديپلم کارگاه روش تحقيق از دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج 
 17.  مجری پروژه‌هاي علمي_ابتکاري انجام شده‌ي موفق در باشگاه پژوهشگران جوان 
 18. پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلام شهر (ترم دوم 82) 
 19. پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج (ترم پنجم 84) 
 20. برگزار کننده چندين سمينار دانشجويي در دانشگاه آزاد اسلامي 
 21. يکي از جوانان نمونه استان تهران انتخابي ازطرف سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران (83)