در دوره کاربرد زبان بدن در کسب و کار موارد زیر آموزش داده می‌شود:

  • کاربردهای زبان بدن در فروش کالا و خدمات
  • کاربردهای زبان بدن در مذاکرات تجاری
  • کاربردهای زبان بدن در مذاکرات عاطفی
  • آموزش تفسیر بیش از 120 حالت بدن در حین مذاکره

طول دوره 4 جلسه 3 ساعته خواهد بود.

هزینه هر دوره 20.000.000 ریال می‌باشد.

هر کلاس حداکثر می‌تواند 20 دانش‌پذیر داشته باشد.

 در پایان دوره گواهینامه‌ای مبنی بر شرکت در دوره، بطور مشترک از سوی موسسه علمی نخبگان میهن دوست اعطا خواهد شد.