این دوره ویژه مدیران کسب و کار و صنایع کشور برگزار می‌گردد:

شرکت کنندگان در این دوره سرفصل‌های زیر را می‌آموزند: 

استراتژی و ارزش آفرینی

  • مبانی ارزش آفرینی   (4 ساعت آموزشی)
  • رهبری چابک   (4 ساعت آموزشی)
  • خلق ارزش و توسعه مدل کسب و کار نوآورانه و دانش بنیان   (4 ساعت آموزشی)
  • چابکی استراتژیک   (4 ساعت آموزشی)

مدیریت نوآوری

  • نوآوری و خلاقیت   (4 ساعت آموزشی)
  • نسل چهارم صنعت (Industry 4+)   (4 ساعت آموزشی)
  • هوشمندی استراتژی   (4 ساعت آموزشی)
  • چابکی در نوآوری   (4 ساعت آموزشی)

طول دوره 8 جلسه 4 ساعته برای هر مبحث بطور جداگانه خواهد بود، طی چهار روز آموزشی

هزینه شرکت حضوری در دوره 100.000.000 ریال می‌باشد.

هر کلاس حداکثر می‌تواند 20 دانش‌پذیر داشته باشد.

در پایان دوره گواهینامه‌ای مبنی بر شرکت در دوره، بطور مشترک از سوی موسسه علمی نخبگان میهن دوست اعطا خواهد شد.