این دوره به صورت تئوری و عملی برگزار خواهد شد و شرکت کنندگان در دوره طراحی مدل یا بوم کسب و کار موارد زیر را آموزش خواهند دید:

  • تعریف مدل کسب و کار
  • اجزای اصلی مدل کسب و کار
  • استراتژی‌های مربوط به هر یک از اجزای 9 گانه بوم کسب و کار
  • طراحی بوم کسب و کار
  • تمرین طراحی چند نمونه بوم کسب و کار دانش‌پذیران دوره

طول دوره 4 جلسه 3 ساعته خواهد بود.

هزینه هر دوره 20.000.000 ریال می‌باشد.

هر کلاس حداکثر می‌تواند 20 دانش‌پذیر داشته باشد.

در پایان دوره گواهینامه‌ای مبنی بر شرکت در دوره، بطور مشترک از سوی موسسه علمی نخبگان میهن دوست اعطا خواهد شد.