روش تحقیق

شما با شرکت در دوره روش‌های تحقیق و پژوهش موارد زیر را فرا خواهید گرفت:

 1. آموزش درست فکر کردن و چگونه فکر کردن
 2. آموزش چگونگی تمرکز روی یک موضوع خاص
 3. آموزش نحوه انتخاب موضوع پژوهش
 4. آموزش نحوه انتخاب اهداف تحقیق و کاربردی کردن آن
 5. آموزش نحوه نگارش پروپوزال پژوهشی با استانداردهای بین المللی جهت ارائه به جشنواره جوان خوارزمی و یا هر نوع مسابقه و رقابت علمی دیگر
 6. آموزش نحوه انتخاب و نگارش فرضیه و یا فرضیات تحقیق
 7. آموزش نحوه جمع آوری اطلاعات از منابع مورد نیاز برای تحقیق
 8. آموزش نحوه ساخت و استفاده از فیش‌های تحقیقاتی
 9. آموزش سیستم های استاندارد در طبقه‌بندی کتاب‌ها (دهدهی، دیوئی و کنگره آمریکا)
 10. آموزش نحوه منبع‌نویسی در داخل تحقیق به روش‌های هاروارد و وَنکُوِر
 11. آموزش انواع متغیرهای تحقیق (کمی، کیفی، مستقل، وابسته، کنترل، مزاحم و ...)
 12. آموزش طراحی یک روش تحقیقی و مدل تحلیلی و آماری مناسب (روش تاریخی- کتابخانه ای، روش توصیفی-میدانی، روش شبه تجربی و نیمه تجربی، روش تجربه حقیقی)
 13. آموزش نحوه استخراج، پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده در تحقیق
 14. آموزش نحوه پاسخ‌گویی به سوال‌های تحقیق و یا آزمون فرضیه
 15. آموزش نحوه نتیجه‌گیری و ارائه گزارش تحقیق (با رعایت اصول گزارش نویسی)
 16. آموزش نحوه تألیف پرسش‌نامه محقق ساخته و طراحی سوالات مصاحبه تحقیقاتی
 17. آموزش نحوه محاسبات آماری مورد نیاز برای هر تحقیق
 18. آموزش رسم نمودارهای آماری و نحوه استفاده و توصیف آنان
 19. آموزش شیوه‌های ارائه مطالب و دفاع از موضوعات تحقیقاتی
 20. آموزش متدهای ابداع، ابتکار، اختراع و خلاقیت در بوجود آوردن وسیله‌ای جدید
 21. آموزش نحوه انجام پژوهش‌های به روش اقدام پژوهی به طور کامل  (7 جلسه)
 • طول دوره 10 جلسه 180 دقیقه‌ای خواهد بود.
 • هزینه هر دوره 10.000.000 ریال می‌باشد.
 • هر کلاس حداکثر می‌تواند 20 دانش‌پذیر داشته باشد، زیرا می‌بایست برای پروژه‌های تک تک دانشجویان برنامه‌ریزی شود.

علاقمندان جهت ثبت نام از طریق لینک زیر اقدام نمایند.

فرم ثبت نام